Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Samen betekenisvol leren

Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in speciaal (basis)onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden.

 

Integrale samenwerking met onze netwerkpartners krijgt op verschillende manieren vorm. In Zuid bijvoorbeeld in onze Kennis- en Expertisecentra (KEC's) in Roermond, Weert en Eindhoven. In KEC de Donderberg in Roermond werken we al integraal 'onder een dak' samen met partners in onder meer jeugdhulp en zorg. In Weert en Eindhoven zijn de KEC's in ontwikkeling.

 

Ook op andere manieren zoeken wij verbinding met tal van partners. Niet alleen 'school' bepaalt immers de leefwereld van onze leerlingen. Dat geldt ook voor het gezin, vrienden en de vrijetijdsbesteding.

 

Aloysius regio Zuid is actief in ruim 10 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Samen met onze netwerkpartners ontwikkelen wij nieuwe onderwijsarrangementen, zoals kortdurend(er) speciaal onderwijs.

 

Vraaggericht en preventief werken is daarbij leidend.

 


Aloysius Stichting regio Zuid

Kerkstraat 3

6085 AX Horn
Tel: 0475 583 242

sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl