Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Scholen op de kaart

Aloysius vindt transparantie van groot belang. Daarom zijn wij vanaf het begin betrokken bij de projecten Vensters PO en VO. Het project Vensters verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem. Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden via de website www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd.

 

Vensters PO

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat om gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De informatie wordt via www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd. 

 

Vensters VO

Vensters VO is een product van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. De informatie van bijvoorbeeld DUO, de Onderwijsinspectie en scholen zelf wordt via www.scholenopdekaart.nl gevisualiseerd. 

 


Aloysius Stichting regio Zuid

Kerkstraat 3

6085 AX Horn
Tel: 0475 583 242

sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl