Expertise naar scholen

Vanaf 1 januari 2018 bestaat Triade niet meer als zelfstandige eenheid binnen de Aloysius Stichting. Ambulante begeleiding gaat vanaf die datum terug naar de Aloysiusscholen in de regio.

 

Voortzetting diensten

Onze begeleiders voeren vanaf januari hun werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de (v)so-scholen. We streven naar een consistente voortzetting van de huidige diensten, zoals die zijn vastgelegd in de gesloten contracten.

 

Contacten

Inhoudelijk zijn er geen veranderingen, en de werkzaamheden worden uitgevoerd door dezelfde medewerkers. De contacten verlopen vanaf 1 januari 2018 via de directies van onderstaande Aloysiusscholen.

 

 


Aloysius Stichting regio Zuid

Kerkstraat 3

6085 AX Horn
Tel: 0475 583 242

sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl