Onderwijsvisie

Onze visie, missie en kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken in onze scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en in de (reguliere) scholen die wij ondersteunen.

Wij bereiden leerlingen voor op een betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd in onze steeds veranderende samenleving.

 

Download hier onze onderwijsvisie.

 

 


Aloysius Stichting sector Zuid

Kerkstraat 3

6085 AX Horn
Tel: 0475 583 242

sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl