Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Collega gezocht

02 februari 2018

Collega gezocht....

De Hilt is per direct op zoek naar een leerkracht s.o. en een concierge!

(voorkeur leerkracht fulltime of anders minimaal 4 dagen, in bezit van pabo diploma en met ervaring en fulltime conciërge)

 

Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt is een cluster 4 school voor kinderen van 5 tot 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen. We bieden een veilige leer- en leefsituatie waarin kinderen tot leren kunnen komen maar waar ook een 'proeftuin' van het leven wordt geboden waarin kinderen kunnen experimenteren met hun gedrag. Dus naast het leren veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.

 

Kwaliteiten:

Leerkracht: we zijn op zoek naar een leerkracht voor onze s.o. afdeling (basisschoolleeftijd). Van de leerkracht verwachten we dat deze in staat is een relatie op te bouwen met kinderen met uiteenlopende problematieken. Behalve ‘begeleidingskwaliteiten’ zijn zeker ook ‘leiderskwaliteiten’ nodig om voor een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat te zorgen. Op bepaalde tijden wordt er groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld bij weekopening, weeksluiting en grote schoolactiviteiten.

Conciërge: is technisch onderlegd voor het zelfstandig verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw en terrein, verricht huishoudelijke taken (onder andere koffie zetten, tafels dekken en afruimen in de aula) neemt deel als teamlid aan activiteiten op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, is in staat snel in te spelen op voorkomende hulpvragen

Cultuur:

Er wordt een groot beroep gedaan op het vermogen tot communiceren en samenwerken om de visie van De Hilt uit te kunnen voeren. Van ieder personeelslid verwachten we dat betrokkene zich kan binden en verbinden aan het werkconcept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. Om dit te realiseren vragen we aan een ieder: mag het ietsjes meer zijn!!

 

Begeleiding:

De groepsleerkracht heeft een cruciale rol in de begeleiding van de leerlingen. Om de dag succesvol te laten verlopen is de leerkracht van 8.45 tot 15.00 uur bij de leerlingen, ook bij eten in de zaal en pauze tussen de middag.

Door een sterk pedagogisch klimaat kunnen we elke dag werken aan de kleine succesjes in de ontwikkeling van onze kwetsbare leerlingen.

 

Voor inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van De Hilt, Geert Rosielle: 0492-525800 / 06-49890417. Je sollicitatie kun je richten aan geert.rosielle@aloysiusstichting.nl

 

Meer informatie is te vinden op de website van De Hilt. Onder andere de rubriek nieuws geeft een beeld van de verschillende activiteiten op de school.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Aloysius Stichting regio Zuid

Kerkstraat 3

6085 AX Horn
Tel: 0475 583 242

sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl